Death Space

Publisher
DIT uitgevers

Layout
Omslag: Via Oral/Dinkla Design
Binnenwerk: Dinkla Design

Year
herziene uitgave 2019

Categories

  • grounded SF

Edition
Paperback ISBN 9789082313833 (88 pag.) verkrijgbaar via contact formulier.

Death Space is een prequel die verhaalt over wat zich afspeelde een jaar voordat Planet Paradroid begint.

De novelle werd in de zomer van 2015 in een beeldende, poëtische stijl geschreven voor filmmaker Nanouk Leopold. Deze herziene versie stamt uit mei 2019.

 

“Het feit dat Death Space voor een filmmaker geschreven werd, verklaart de specifieke opbouw in scènes alsof het een draaiboek betreft.”

 

De lezer maakt kennis met CyberMinds, het mental-health bedrijf van klinisch psycholoog Debbie van Hall en het conflict dat al jaren woekert tussen haar en haar zonen Tex en Johnny.

De titel Death Space is een door PJ Pancras gemaakte psychologische vertaling van het antropologische begrip ‘space of death’, de ‘mythische plek’ waar de ene cultuur de andere vijandige groep uitmoordt op de meest primitieve manier denkbaar, zoals beschreven werd in bijvoorbeeld Heart of Darkness van Joseph Conrad.

Het wraak-motief dat ook in Planet Paradroid een belangrijke rol speelt, situeert zich nu op veel kleinere schaal in een gesloten ruimte, het Woud. De personages kunnen letterlijk niet aan elkaar en aan zichzelf ontsnappen.

 

“Ondertussen komt het bos − door Tex tribe of trees of stam van bomen genoemd − tot leven, al dan niet onder invoed van de nodige psychedelica.”

 

Hoewel de identiteit van de verteller vooralsnog onduidelijk blijft, lijkt er geen ontkomen aan. De kleine drone die over het terrein en het Woud cirkelt, registreert feilloos de buitenkant van het menselijk gedrag. De zelfdenkende computer VDR, legt de binnenkant bloot.

 

“Er is echter nog een derde wezen in het spel, naast mens en natuur. De machine.”

 

‘Dat is het mooie van deze tijd,’ zegt de inspecteur die het Woud aangrenzend aan CyberMinds wil onderzoeken. ‘Vroeger wisten we wat iedereen kocht, tegenwoordig weten we ook wat ze voelen.’

Van een moreel oordeel is in Death Space geen sprake, de verteller − wie of wat dat ook moge zijn − onthoudt zich hiervan. Passend hierbij lijkt het gedicht van soefi-dichter Rumi:

Voorbij goed en kwaad ligt een weide

Daar zal ik je ontmoeten

 

Voorlopig lijken de personages de uitgang van death space, de poortloze poort, nog niet ontdekt te hebben.

Er ligt nog een enorme ruimte in en om hen heen, die beschreven wordt in de romans Planet Paradroid en IMOJIMAN.